Välkommen till Bed & Breakfast i Östanbäck, Valbo, Gävle kommun.